Zabývá se především vývojem a výrobou nových farmaceutických meziproduktů

Podílí se na protirakovinných, kardiovaskulárních, duševních chorobách a dalších oborech

top_03
head_bg1

Balíček chemických procesů je jádrem chemické výroby a hraje důležitou roli v procesu chemické výroby.

Vývoj balíčku procesů je systematický projekt, který vyžaduje zapojení více předmětů a různých věd a je obtížné jej dokončit samostatně. Obecně je vývoj a návrh procesního balíčku dokončen hlavně výzkumem a vývojem, chemickým procesem, procesním systémem, analýzou a testováním, automatickým řízením, materiály, bezpečností a ochranou zdraví, ochranou životního prostředí a dalšími obory.

Hotové produkty procesního balíčku musí obsahovat pokyny, vývojový diagram procesu, první vydání P & ID, doporučené uspořádání zařízení, seznam procesního vybavení, datový list procesního zařízení, souhrnný list katalyzátorů a chemikálií, souhrnný list odběrných míst, materiálová příručka, bezpečnostní příručka, provozní příručka, příručka fyzických dat a příslušné výpočty.

Chemický výrobní proces zahrnuje hlavně reakci a separaci. Reakční proces je jádrem chemické výroby a separační proces je důležitým prostředkem k zajištění čistoty produktu.

Úkolem reakčního procesu je určit reakční cestu a získat nejlepší reakční podmínky prostřednictvím optimalizace parametrů. Při výběru trasy a podmínek je třeba komplexně zvážit následující faktory: výtěžek, přeměna, selektivita, spotřeba energie, bezpečnost, stabilita, střední korozivita, kapacita zpracování tří odpadů, investice do zařízení, provozní náklady atd.


Čas odeslání: 27. července-2021
TIPY